Wypowiedzenie umowy Play

2012-02-19 14:16

Kończy ci się umowa z Operatorem, uważaj na kruczki stosowane przy wypowiadaniu umów.

Według prawa każda trwająca umowa ulega przedłużeniu w przypadku braku wypowiedzenia jej z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

Oznacza to że musimy poinformować Operatora o rezygnacji z usług na 30 dni przed końcem umowy, co w praktyce oznacza iż Pismo o rezygnacji musi znaleźć się u świadczącego usługę i zostać zaksięgowane przed ustawowym okresem.

Sztuczka operatora polega na opóźnionym przyjęciu pisma o rezygnacji, jak się bronić?

- Pisząc pismo pamietajmy o podaniu niezbędnych danych i koniecznie o ręcznym podpisie (najlepiej takim samym jak na umowie) - brak podpisu lub niezgodny z orginałem z umowy może stanowić o odrzuceniu Rezygnacji, a kolejna poprawiona rezygnacja może wpłynąć po ustawowym okresie wypowiedzenia

- Pismo o wypowiedzeniu wysłać na 2 miesiące przed końcem umowy (czyli miesiąc przed ustawowym terminem wypowiedzenia)

- Wysłać listem Poleconym koniecznie ze zwrotnym Potwierdzeniem Odbioru (usług PZO Poczty)

- Dodatkowo pismo można zeskanować i wysłać na adres e-mail biura obsługi klienta

 

W przeciwnym razie Operator będzie starał się opóźnić przyjęcie pisma w taki sposób aby zostało przyjęte choćby 1 dzień po terminie co pozwoli na naliczenie nam kolejnych opłat za kolejny miesiąc korzystania z usługi. Pamiętajmy że operator liczy rozwiązanie umowy z dniem wpłynięcia do Niego Pisma a nie wysłania - tu dowodem wpłynięcia będzie Zwrotne Potwierdzenie Odbioru.

 

Coraz więcej firm Świadczących Usługi zaczyna stosować tego typu kruczki pozwalające na przetrzymaniu klienta i naliczaniu opłat za kolejny miesiąc przez zapóźno rozwiązaną Umowę.